Τα αποτελέσματα ήταν 10 σε "Ηλεκτρονικά εξαρτήματα universal"