Τα αποτελέσματα ήταν 486 σε "Εξαρτήματα universal"