Τα αποτελέσματα ήταν 488 σε "Εξαρτήματα universal"