Τα αποτελέσματα ήταν 6 σε "Συνδετήρες και στηρίγματα"