Τα αποτελέσματα ήταν 83 σε "Εξαρτήματα εγκατάστασης"