Τα αποτελέσματα ήταν 15 σε "Καλώδια και κονέκτορες"