Τα αποτελέσματα ήταν 22 σε "Συνδετήρες και κουτιά"