Τα αποτελέσματα ήταν 12 σε "Για ανακλινόμενες πόρτες"