Τα αποτελέσματα ήταν 8 σε "Για ανακλινόμενες πόρτες"