Τα αποτελέσματα ήταν 2 σε "Για ανακλινόμενες πόρτες"