Τα αποτελέσματα ήταν 14 σε "Για ανακλινόμενες πόρτες"