Τα αποτελέσματα ήταν 26 σε "Wooden Round cover plates"