Τα αποτελέσματα ήταν 3 σε "Φίς και πρίζες με πολικότητα"