Το βίντεο περιγράφει τη διαδικασία διαμόρφωσης μιας εγκατάστασης 2 σωλήνων από την κεντρική μονάδα με τη χρήση των διαφορετικών τύπων αλγορίθμου που διατίθενται

Δημοσιεύτηκε στις