Δεν είναι δυνατός ο έλεγχος από την εφαρμογή By-phone του συστήματος By-alarm, παρότι οι ρυθμίσεις στην εφαρμογή είναι σωστές και η μονάδα GSM είναι ενεργοποιημένη.

Εάν οι παράμετροι που καταχωρίστηκαν στην εφαρμογή είναι σωστές, πρέπει να ελέγξετε την κατάσταση της παραμέτρου «riconoscimento del numero telefonico» (αναγνώριση αριθμού τηλεφώνου). Εάν έχει ενεργοποιηθεί, επιτρέπει τη διαχείριση της κεντρικής μονάδας μόνο από τους αποθηκευμένους αριθμούς.

Η παράμετρος εμφανίζεται από το λογισμικό By-alarm Manager, στην περιοχή «“Dialler > General parameters > Caller
recognition (GSM)» (Τηλέφωνο > Γενικές παράμετροι > Αναγνώρισης κλήσης) ή από το πληκτρολόγιο 01705 στο μενού «Telephone > Teleph. parameters > Number recognition» (Τηλέφωνο > Παράμετροι τηλεφώνου > Αναγνώριση αριθμού).

Για απομακρυσμένη διαχείριση μέσω SMS, πρέπει επίσης να ενεργοποιηθεί η παράμετρος «Active for RFSMS» (Ενεργοποιημένο για RFSMS) που υπάρχει, για κάθε μεμονωμένο χρήστη), στο μενού Codice > Utente (Κωδικός > Χρήστης)

Εάν η παράμετρος είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να ενεργοποιήσετε, στο ειδικό μενού, τους εγκεκριμένους αριθμούς τηλεφώνου για επικοινωνία με την κεντρική μονάδα. Εάν, αντίθετα, αυτός ο τύπος ελέγχου δεν είναι επιθυμητός, ρυθμίστε την επιλογή «NO» στην παράμετρο που αναφέρεται.

 

 

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.