Ένα ταξίδι με σκοπό την ανακάλυψη των αξιών μας ώστε να γνωρίσουμε το πάθος που μας εμψυχώνει σε όλα όσα κάνουμε.  Vimar energia positiva.

Δημοσιεύτηκε στις