Στην εγκατάσταση By-alarm με interface 01712 και Webserver, μπορώ να τροποποιήσω τις ρυθμίσεις της κεντρικής μονάδας με το By-alarm Manager συνδεδεμένο στο τοπικό δίκτυο;

Ναι, είναι δυνατή η επικοινωνία με την κεντρική μονάδα By-alarm μέσω οικιακού δικτύου μόνο εάν υπάρχει κατάλληλα διαμορφωμένο Webserver.

Επίσης, για τη σωστή λειτουργία, είναι σημαντικό να ελέγξετε τα παρακάτω:

-        Στο λογισμικό By-alarm manager: στην περιοχή « Connect > local network connection» (σύνδεση > σύνδεση τοπικού δικτύου), εισαγάγετε την τοπική διεύθυνση του Webserver και ρυθμίστε τη θύρα 8035

-        Στο Webserver: ελέγξτε στο μενού «General settings > Intrusion detection > Configuring By-alarm Manager bridge» (γενικές ρυθμίσεις > Συναγερμός παραβίασης > Διαμόρφωση bridge By-alarm manager) εάν έχει ρυθμιστεί η θύρα 8035 και εάν η κατάσταση του bridge είναι «PLAY» (Αναπαραγωγή).

Εάν η κατάσταση είναι «STOP» (Διακοπή), η επικοινωνία μεταξύ της κεντρικής μονάδας και του By-alarm Manager δεν είναι δυνατή

 

 

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.