Το σύστημα Well-contact Plus, το οποίο διαχειρίζεται με ευκολία εγκαταστάσεις του τριτογενούς τομέα, έχει αναπτυχθεί με βάση το πρότυπο KNX για τον έλεγχο της άνεσης και της ασφάλειας των χώρων. Παρέχει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και τη δυνατότητα γενικής επίβλεψης μεγάλων περιοχών και μεμονωμένων χώρων. Το σύστημα Well-contact Plus είναι θετική ενέργεια για την εγκατάστασή σας.

Δημοσιεύτηκε στις