Κώδικας Δεοντολογίας

Έχουμε ορίσει με σαφήνεια τις συμπεριφορές που απευθύνονται σε όλους εκείνους που εργάζονται για λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρείας. Αρχές που είναι κοινές και εφαρμόζονται σε διευθυντές, τα στελέχη και τους υπαλλήλους, και οι οποίες έχουν γνώμονα τις δραστηριότητες της Εταιρείας την πάροδο του χρόνου.

H Vimar SpA, για να καθορίσει ξεκάθαρα και με διαφάνεια το σύνολο των αξιών από τις οποίες εμπνέεται για να κατακτήσει τους στόχους της και προκειμένου να ενσωματώσει  τα όσα ορίζει  το  Ν.Δ 231/2001 σε ό,τι αφορά την διοικητική ευθύνη της εταιρείας και των οργανισμών, εισάγει  με τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας ένα μοντέλο συμπεριφοράς αναφοράς, ικανό να  κατευθύνει την επαγγελματική δέσμευση του κάθε συνεργάτη.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας βασίζεται στις Αρχές Συμπεριφοράς και Δράσης της Vimar SpA τις οποίες συμμερίζονται και εφαρμόζουν στο σύνολό τους τα διοικητικά στελέχη,  διευθυντές και υπάλληλοι,  και οι οποίες  έχουν καθοδηγήσει την πορεία της ίδιας της Εταιρείας μέσα στο χρόνο.

Ο δεοντολογικός  προσανατολισμός  είναι η απαραίτητη  προσέγγιση  για την αξιοπιστία των συμπεριφορών της Vimar SpA προς όλο το κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο στο οποίο επιχειρεί. Σε αυτές τις απαιτήσεις ανταποκρίνεται και η κατάρτιση του Κώδικα Δεοντολογίας που αποτελεί ένα σύστημα κανόνων προς τήρηση από πλευράς όλων εκείνων που  επιχειρούν  για λογαριασμό της εταιρείας και εις ό,τι αφορά τόσο τις εσωτερικές σχέσεις όσο και  τα εξωτερικά άτομα.

Για τον σκοπό αυτό θα κυκλοφορήσει  εντός της εταιρείας θα διατίθεται και σε κάθε τρίτον  ο οποίος αναπτύσσει σχέσεις με αυτήν.

Λήψη Dimensione Ημερομηνία
Κώδικας Δεοντολογίας
242 kB 12/07/2013
Codice etico by Vimar
Codice etico by Vimar