Συσκευή ΚΝΧ 4-εισόδων/εξόδων - 01522

Pdf
01522

Επίτοιχοι μηχανισμοί / Συστήματα / KNX

Συσκευή ΚΝΧ 4-εισόδων/εξόδων
Συσκευή εισόδου/εξόδου, 4 έξοδοι ρελέ NO 16 A 250 V~, 4 είσοδοι για επαφές ΝΟ, βάσει του προτύπου KNX, εγκατάσταση σε οδηγό DIN (60715 TH35), με κάλυψη 4 μονάδων των 17,5 mm

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.