Λογισμικό Well-Contact Suite Basic - 01590

Pdf
01590

Επίτοιχοι μηχανισμοί / Συστήματα / Ξενοδοχείο KNX λογισμικού

Λογισμικό Well-Contact Suite Basic
Λογισμικό Well-contact Suite Basic για τη διαχείριση και τον έλεγχο των μηχανισμών Well-contact Plus σε κατοικίες με 50 χώρους το μέγιστο, μαζί με κλειδί υλικού εξοπλισμού

Κατάσταση Προϊόντος
2 - Προϊόν υπό κατάργηση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.