Λογισμικό Well-Contact Suite Top - 01591

Pdf
01591

Επίτοιχοι μηχανισμοί / Συστήματα / Ξενοδοχείο KNX λογισμικού

Λογισμικό Well-Contact Suite Top
Λογισμικό Well-contact Suite Top για τη διαχείριση και τον έλεγχο των μηχανισμών Well-contact Plus σε κατοικίες με περιορισμένο αριθμό χώρων, μαζί με κλειδί υλικού εξοπλισμού

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.