Ρελέ για μεταγωγή σήματος εικόνας - 0170/051

Pdf
0170/051

ELVOX Door entry / Εξαρτήματα universal / Εξαρτήματα εγκατάστασης

Ρελέ για μεταγωγή σήματος εικόνας
Ρελέ ανταλλαγής 3 A 230 V~ για μεταγωγή σήματος εικόνας από την κάμερα της μπουτονιέρας σε συμπληρωματική κάμερα, τροφοδοσία 12 Vd.c. ή Va.c., εγκατάσταση σε οδηγό DIN (60715 TH35), με διαστάσεις 4 μονάδων των 17,5 mm

Κατάσταση Προϊόντος
13 - Απαξιωμένο

Δεν βρήκες την απάντηση που έψαχνες;

Κάντε μια ερώτηση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.