Επίτοιχος θερμοστάτης+μπαταρ - 01915

Pdf

01915
Συστήματα και προϊόντα smart / Κλιματισμός Smart / Εξαρτήματα τοίχου / Μη αρθρωτά εξαρτήματα

Επίτοιχος θερμοστάτης+μπαταρ
Θερμοστάτης ηλεκτρονικός επίτοιχος για τον έλεγχο θερμοκρασίας περιβάλλοντος (θέρμανση και ψύξη), έξοδος ρελλέ μεταγωγής 5(2) A 250 V~, τροφοδοσία με μπαταρίες AAA LR03 1,5 V (δεν συμπεριλαμβάνονται), επίτοιχη εγκατάσταση, λευκό

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.