Τηλεφωνικός επιλογέας GSM - 01941

01941

Επίτοιχοι μηχανισμοί / Συστήματα / Αναμεταδότες

Τηλεφωνικός επιλογέας GSM
Τηλεφωνικός επιλογέας GSM, 2 κανάλια εξόδου, 2 κανάλια εισόδου ψηφιακά, σύνδεση στο interface επικοινωνίας, φωνητική σύνθεση, αποστολή και λήψη SMS, τροφοδοσία 120-230 V~ 50-60 Hz, εγκατάσταση σε ράγα ΕΝ 50022, καλύπτει 9 modules των 17,5 mm

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.