Κεντρική μονάδα ελέγχου, λευκ - 01950

Pdf

01950
Συστήματα και προϊόντα smart / By-me Plus / Εξαρτήματα τοίχου / Μη αρθρωτά εξαρτήματα

Κεντρική μονάδα ελέγχου, λευκ
Κεντρική μονάδα ελέγχου με έγχρωμο monitor LCD 3,5 in, λευκό

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.