Θυροτηλεόραση DigiBus, λευκό - 01954

01954

Επίτοιχοι μηχανισμοί / Συστήματα / Εγκατάσταση θυροτηλεόρασης - εσωτερική σ

Θυροτηλεόραση DigiBus, λευκό
Θυροτηλεόραση με έγχρωμο monitor LCD 3,5 in, για σύστημα κλήσεως DigiBus της Elvox, λευκό

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.