Θυροτηλεόραση Due Fili, λευκό - 01955

Pdf

01955
Συστήματα και προϊόντα smart / By-me Plus / Εξαρτήματα τοίχου / Μη αρθρωτά εξαρτήματα

Θυροτηλεόραση Due Fili, λευκό
Θυροτηλεόραση με έγχρωμο monitor LCD 3,5 in, για σύστημα κλήσεως Due Fili της Elvox, λευκό

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν


Σχέδια

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.