Κεντρική μονάδα +Due Fili, λευκό - 01956

Pdf
01956

Επίτοιχοι μηχανισμοί / Συστήματα / Εγκατάσταση θυροτηλεόρασης - εσωτερική σ

Κεντρική μονάδα +Due Fili, λευκό
Κεντρική μονάδα ελέγχου με έγχρωμο monitor LCD 3,5 in, με λειτουργία θυροτηλεόρασης για σύστημα Due Fili της Elvox, λευκό

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.