Οθόνη για το σύστημα Call-way - 02097.1

Pdf

02097.1
Συστήματα και προϊόντα smart / Call-way / Εξαρτήματα τοίχου / Μη αρθρωτά εξαρτήματα

Οθόνη για το σύστημα Call-way
Οθόνη για εμφάνιση συμβάντων του συστήματος Call-way, επιτοίχια εγκατάσταση. Παρέχεται χωρίς βάση στήριξης

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Ερώτηση: Η οθόνη διαδρόμου (κωδικός 02097.1) μπορεί να εμφανίσει διαφημίσεις;
Απάντηση: Ναι. Μπορείτε να διαμορφώσετε την οθόνη διαδρόμου ώστε να εμφανίζει μια σειρά από εικόνες. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών.
Ερώτηση: Μπορώ να εξατομικεύσω την οθόνη διαδρόμου (κωδικός 02097.1) με πιθανά ονόματα τμήματος;
Απάντηση: Ναι, μπορείτε να εξατομικεύσετε την οθόνη ακολουθώντας όσα αναφέρονται στο εγχειρίδιο οδηγιών.

Δεν βρήκες την απάντηση που έψαχνες;

Κάντε μια ερώτηση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.