Λυχνία LED 120-230 Arké/Plana 7M - 02670.1

Pdf

02670.1
Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / Κοινά εξαρτήματα / Μηχανισμοί

Λυχνία LED 120-230 Arké/Plana 7M
Μηχανισμός φωτισμού με LED υψηλής απόδοσης 120-230 V~ 50-60 Hz και βάση στήριξης 7-modules για εγκατάσταση σε χωνευτά κουτιά 6/7 modules. Συμπληρώνεται με πλάκα Arké/Plana

Κατάσταση Προϊόντος
2 - Προϊόν υπό κατάργηση

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση


Σχέδια

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.