Χρονοδιακόπτης 2-κανάλια - 08485

Pdf

08485
Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / 8000 / Μηχανισμοί

Χρονοδιακόπτης 2-κανάλια
Ηλεκτρονικός προγραμματιστής 16 A 250 V~ , 2 κανάλι, 2 έξοδους ρελλέ με μεταγωγική επαφή , τάση λειτουργίας 110-230 V~ 50-60 Hz - 3 ειδικά modules

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.