Επιτοίχιο θυροτηλέφ. 902 για κλήση c.a. - 0902/000.05

Pdf
0902/000.05

ELVOX Door entry / Εξαρτήματα universal / Σειρά 900

Επιτοίχιο θυροτηλέφ. 902 για κλήση c.a.
Interphone without privacy conversation for electronic call, to use with 0831 and 0836 power supply units with buzzer for CA call system

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.