Μηχανισμός ΚΝΧ 4-μπουτόν - 14840

Pdf

14840
Συστήματα και προϊόντα smart / KNX / PLANA / Μηχανισμοί

Μηχανισμός ΚΝΧ 4-μπουτόν
Συσκευή ελέγχου τεσσάρων ανεξάρτητων πλήκτρων, βάσει του προτύπου KNX, δυνατότητα εντοπισμού στο σκοτάδι, πρέπει να συμπληρωθεί με μισά πλήκτρα

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.