Αναγνώστης smart card 12-24V γκρί - 16451

Pdf

16451
Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / IDEA / Μηχανισμοί

Αναγνώστης smart card 12-24V γκρί
Aναγνώστης/προγραμματιστής με smart card για έλεγχο εισόδων σε οικιακό και δημόσιο τομέα, ρελλέ εξόδου με μεταγωγική επαφή 8 A 24 V, τάση τροφοδοσίας 12/24 V~ 50-60 Hz και 12/24 V d.c. (SELV), γκρί - 3 modules. Παραδίδεται με 3 smart card

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.