Αναγνώστης smart card για ξενοδ. Γ - 16453

Pdf

16453
Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / IDEA / Μηχανισμοί

Αναγνώστης smart card για ξενοδ. Γ
Aναγνώστης/προγραμματιστής με smart card για ξενοδοχεία, ρελλέ εξόδου με μεταγωγική επαφή 8 A 24 V, τάση τροφοδοσίας 12/24 V~ 50-60 Hz και 12/24 V d.c. (SELV), γκρί - 3 modules. Παραδίδεται χωρίς smart card

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.