Αναγνώστης-προγραμ/στής smart card γκρί - 16461

Pdf

16461
Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / IDEA / Μηχανισμοί

Αναγνώστης-προγραμ/στής smart card γκρί
Αναγνώσης/προγραμματιστής για smart card, έξοδος ρελλέ μεταγωγής 8 A 24 V, τροφοδοσία 12-24 V~ 50-60 Hz και 12-24 V d.c. (SELV), γκρί - 3 module . (Παραδίδεται χωρίς smart card)

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.