Δέκτης υπερύθρων γκρί - 16566

16566

Idea / Μηχανισμοί / Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί εντολών

Δέκτης υπερύθρων γκρί
Ηλεκτρονικός δέκτης υπερύθρων με επιλογέα 4 καναλιών και ενσωματωμένο μπουτόν, τάση τροφοδοσίας 230 V~, γκρί

Κατάσταση Προϊόντος
13 - Απαξιωμένο

Κοινή χρήση

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.