Ηλεκτρονικό ξυπνητήρι 110-230V γ - 16574

Pdf
16574

Idea / Μηχανισμοί / Comfort εξελιγμένα

Ηλεκτρονικό ξυπνητήρι 110-230V γ
Ρολόι - ξυπνητήρι ηλεκτρονικό, τάση τροφοδοσίας 110-230 V~ 50-60 Hz, γκρί - 3 modules

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.