Χρονοθερμοστάτης γκρί - 16577

Pdf
16577

Idea / Μηχανισμοί / Comfort clima - εξελιγμένο

Χρονοθερμοστάτης γκρί
Ηλεκτρονικός χρονοθερμοστάτης για τον έλεγχο θερμοκρασίας χώρου (θέρμανση και ψύξη), προγραμματισμός 24 ώρες/7 ημέρες, έξοδος ρελλέ 5 A 250 V~, τροφοδοσία με μπαταρίες 1,5 V AAA LR03 (δεν συμπεριλαμβάνονται), γκρί - 3 modules

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.