Χρονοδιακόπτης 120-230V 1-κανάλι - 16582

Pdf
16582

Idea / Μηχανισμοί / Comfort προγραμματιστές

Χρονοδιακόπτης 120-230V 1-κανάλι
Ηλεκτρονικός προγραμματιστής 24 ώρων/ 7 ημερών, 1 κανάλι, 1 έξοδος ρελλέ με μεταγωγική επαφή 8 A 230 V~, τάση λειτουργίας 120-230 V~ 50-60 Hz, γκρί - 3 modules

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.