Χρονοδιακόπτης 110-230V 1-κανάλι - 16584

Pdf
16584

Idea / Μηχανισμοί / Comfort προγραμματιστές

Χρονοδιακόπτης 110-230V 1-κανάλι
Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης, 1 κανάλι εξόδου με μονοπολική μεταγωγική επαφή 16 A 250 V~, τροφοδοσία 110-230 V~ 50-60 Hz, γκρί - 3 modules

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.