Χρονοδιακόπτης 110-230V 2-κανάλια - 16585

Pdf
16585

Idea / Μηχανισμοί / Comfort προγραμματιστές

Χρονοδιακόπτης 110-230V 2-κανάλια
Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης, 2 κανάλια με ανεξάρτητες εξόδους με μονοπολικές μεταγωγικές επαφές NO 16 A 250V~, τροφοδοσία 110-230V~ 50-60 Hz , γκρί -3 modules

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.