ΑνιχνευτήςIR 12Vdc SELV για allarm γκρ - 16620

16620

Idea / Μηχανισμοί / Ανίχνευση παρουσίας

ΑνιχνευτήςIR 12Vdc SELV για allarm γκρ
Oγκομετρικός ανιχνευτής παρουσίας υπερύθρων για παραδοσιακά συστήματα συναγερμού, τάση λειτουργίας 12 Vdc (SELV), γκρί

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

Κοινή χρήση

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.