Ραδιόφωνο-ρολόι 12V γκρί - 16652

Pdf

16652
Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / IDEA / Μηχανισμοί

Ραδιόφωνο-ρολόι 12V γκρί
Ραδιόφωνο - ξυπνητήρι ηλεκτρονικό, οθόνη υγρών κρυστάλλων, τάση τροφοδοσίας 12 V~ 50-60 Hz ή 12 V d.c. (SELV), γκρί - 3 modules

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.