Ραδιόφωνο-ρολόι 12V γκρί - 16652

16652

Idea / Μηχανισμοί / Comfort εξελιγμένα

Ραδιόφωνο-ρολόι 12V γκρί
Ραδιόφωνο - ξυπνητήρι ηλεκτρονικό, οθόνη υγρών κρυστάλλων, τάση τροφοδοσίας 12 V~ 50-60 Hz ή 12 V d.c. (SELV), γκρί - 3 modules

Κατάσταση Προϊόντος
13 - Απαξιωμένο

Κοινή χρήση

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.