Κεντρική μονάδα στέρεο 24V γκρ - 16661

Pdf
16661

Idea / Συστήματα / Κεντρική μονάδα στερεοφωνικού συστήματος

Κεντρική μονάδα στέρεο 24V γκρ
Κεντρική μονάδα, τάση τροφοδοσίας 24 V d.c., γκρί - 3 modules

Κατάσταση Προϊόντος
13 - Απαξιωμένο

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.