Τοπική μονάδα στέρεο 24V γκρί - 16671

16671

Idea / Συστήματα / Εξαρτήματα στερεοφωνικού συστήματος

Τοπική μονάδα στέρεο 24V γκρί
Τοπική μονάδα για ηχεία 16681, τάση τροφοδοσίας 24 V d.c., γκρί - 3 modules

Κατάσταση Προϊόντος
13 - Απαξιωμένο

Κοινή χρήση

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.