Τοπική μονάδα στέρεο 24V γκρί - 16671

Pdf

16671
Συστήματα και προϊόντα smart / By-me Plus / IDEA / Μηχανισμοί

Τοπική μονάδα στέρεο 24V γκρί
Τοπική μονάδα για ηχεία 16681, τάση τροφοδοσίας 24 V d.c., γκρί - 3 modules

Κατάσταση Προϊόντος
13 - Απαξιωμένο

Ερώτηση: Πόσες τοπικές βαθμίδες αντ.16671 μπορώ να εγκαταστήσω σε σε ένα σύστημα με τροφοδοτικό;
Απάντηση: Το σύστημα παρέχει ένα μέγιστο των 10 τοπικών βαθμίδων ανά σύστημα.

Δεν βρήκες την απάντηση που έψαχνες;

Κάντε μια ερώτηση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.