Τροφοδοτικό 230V για στερ. σύστ - 16695

Pdf
16695

Idea / Συστήματα / Εξαρτήματα στερεοφωνικού συστήματος

Τροφοδοτικό 230V για στερ. σύστ
Τροφοδοτικό 230 V~ 50-60 Hz, τάση εξόδου 24 V d.c. (SELV), γκρί

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.