Κεντρική μονάδα συναγερμού γ - 16852

Pdf

16852
Συστήματα και προϊόντα smart / By-me Plus / IDEA / Μηχανισμοί

Κεντρική μονάδα συναγερμού γ
Kεντρική μονάδα, τάση τροφοδοσίας 24 V d.c., γκρί - 3 modules. Πλήρης με εξάρτημα προστασίας απο ηθελημένη αφαίρεση και 4 καλύμματα προστασίας.

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.