Θερμοστάτης για fan-coil γκρί - 16953

Pdf
16953

Idea / Συστήματα / Εξαρτήματα Domotica

Θερμοστάτης για fan-coil γκρί
Θερμοστάτης οικιακού αυτοματισμού με οθόνη για αυτόματο ή χειροκίνητο έλεγχο ON/OFF του fan-coil σε τρεις ταχύτητες, μηχανισμός ελέγχου θερμοκρασίας κατηγορίας Ι (συνεισφορά 1%), γκρι χρώμα - 2 μονάδες

Κατάσταση Προϊόντος
13 - Απαξιωμένο

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.