Θερμοστάτης με οθόνη γκρί - 16954

Pdf

16954
Συστήματα και προϊόντα smart / By-me Plus / IDEA / Μηχανισμοί

Θερμοστάτης με οθόνη γκρί
Θερμοστάτης οικιακού αυτοματισμού με οθόνη για έλεγχο ON/OFF της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, μηχανισμός ελέγχου θερμοκρασίας κατηγορίας Ι (συνεισφορά 1%), γκρι χρώμα - 2 μονάδες

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν


Σχέδια

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.