Θερμοστάτης με οθόνη γκρί - 16954

16954

Idea / Συστήματα / Εξαρτήματα Domotica

Θερμοστάτης με οθόνη γκρί
Θερμοστάτης οικιακού αυτοματισμού με οθόνη για έλεγχο ON/OFF της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, μηχανισμός ελέγχου θερμοκρασίας κατηγορίας Ι (συνεισφορά 1%), γκρι χρώμα - 2 μονάδες

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.